Our Offices

Moscow office

'Streletskaya Sloboda' Business Centre
Bolshaya Novodmitrovskaya 23, bdg.2

t > +7 495 481 7700 
f > +7 495 481 7711
e > traveldesk@ru.fcm.travel

 

Yuzhno-Sakhalinsk office

Kurilskaya street 40
693000 Yuzhno-Sakhalinsk, Russia

t > +7 4242 468141
f > +7 4242 461846
e > traveldesk@ru.fcm.travel

 

Contracts for corporate service 

t > +7 495 481 7700 ext. 1105, 1109
e > tender@ru.fcm.travel

 

24-hour emergency service

t > +7 495 481 7722
e > emergency@ru.fcm.travel